Baza danych z zakresu rolnictwa i nauk przyrodniczych opracowywana przez US National Agricultural Library (NAL).
Zakres tematyczny bazy to:

 • wszystkie aspekty NAUK ROLNICZYCH
 • oraz DYSCYPLIN POKREWNYCH tj.
 •                       – botanika i zoologia,
 •                       – entomologia,
 •                       – leśnictwo,
 •                       – gleboznawstwo,
 •                       – hydrologia,
 •                       – ekonomia rolnictwa,
 •                       – inżynieria rolnictwa,
 •                       – produkcja rolna, żywnośc i żywienie.

Zawiera ponad 4,6 mln

 • – opisów bibliograficznych,
 • – artykułów z czasopism,
 • – monografii,
 • – prac doktorskich,
 • – patentów,
 • – raportów technicznych.

Zakres chronologii 1970 –

Zasady korzystania z licencji