Tworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego baza ARIANTA jest najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o polskich naukowych i fachowych czasopismach elektronicznych.

Baza zawiera zweryfikowane i na bieżąco aktualizowane informacje o 2383 polskich czasopismach elektronicznych (stan na 28.10.2011), z czego połowę stanowią czasopisma, których wydawcy udostępniają na swoich stronach WWW pełne teksty artykułów (w całości lub w części). Wśród tytułów indeksowanych w bazie znajdują się czasopisma naukowe, posiadające wskaźnik Impact Factor, umieszczone na liście Index Copernicus lub znajdujące się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje dostępne w bazie obejmują m.in.:
* tytuł czasopisma (także tytuły poprzednie),
* ISSN wersji elektronicznej i drukowanej,
* adres WWW,
* datę, od której ukazuje się czasopismo w wersji drukowanej i elektronicznej,
* wydawcę lub instytucję sprawczą,
* częstotliwość ukazywania się,
* zakres dostępnych spisów treści, abstraktów i pełnych tekstów,
* kategorię czasopisma (fachowe lub naukowe),
* klasyfikację dziedzinową,
* link do instrukcji dla autorów,
* punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Copernicus, Impact Factor.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close