“Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych”

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.
BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Tematyka: nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska.
BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch Open Access i jest jednym z komponentów Otwartej Nauki w Polsce.

Baza rejestruje artykuły z ponad 550 polskich czasopism, od 1998 r.

Celem tworzenia bazy jest:

  • – dostarczenie w miarę kompletnego źródła informacji o publikacjach naukowych
    w polskich czasopismach z zakresu szeroko pojętych zagadnień nauk technicznych,
  • – promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej,
  • – udostępnianie pełnych tekstów publikacji rejestrowanych w bazie, na podstawie umów z wydawcami,
  • – wspieranie ruchu Open Access,
  • – wspomaganie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.

Zakres chronologiczny 1998-

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close