poniedziałek, czwartek, piątek 8:00 – 15:00
wtorek, środa 8.00 – 17.00
sobota 9.00 – 13.00 (otwarta 6.02 i 20.02)