poniedziałek, czwartek, piątek 9.00 – 14.00
wtorek, środa 11.00 – 16.00
sobota 9.00 – 13.00 (otwarta 22.05)

Przerwa na wietrzenie: 11.30 – 12.00