poniedziałek, środa, piątek 8:00 – 15:00
wtorek, czwartek 8.00 – 17.00
sobota 9.00 – 14.00 (otwarta 8.05 i 22.05)

Przerwa na wietrzenie: 11:30 – 12:00