Wiley

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Wiley dostępna na serwerze wydawcy w ramach licencji krajowej

MyiLibrary

MyiLibrary to wielodziedzinowa platforma książek elektronicznych zawierająca pozycje od najbardziej znanych wydawców tytułów naukowych, technicznych i medycznych, takich jak: Wiley, Taylor and Francis, Springer, Elsevier i Oxford University Press.