Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to umieszczona na platformie EBSCO baza danych, która udostępnia pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy Centralnej i Wschodniej. Zawiera publikacje z takich dziedzin nauki, jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka). W ostatnim czasie zasoby bazy CEEAS zostały podwojone – aktualnie udostępnia ona ok. 2000 tytułów czasopism pełnotekstowych, w tym 364 w języku polskim. Z zasobów tej bazy naukowej można korzystać za pomocą multiwyszukiwarki EBSCOhost.

Dostęp testowy do bazy: do 30 maja 2021 r.

 

Wejście do bazy z sieci UO

Wejście do bazy z komputerów domowych

 

Materiały:

Lista dostępnych czasopism pełnotekstowych

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO

 

Wszelkie uwagi na temat bazy, zainteresowanie zakupem, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6164.

Zapraszamy do korzystania z bazy!