Wirtualna Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

 

NAUKI SPOŁECZNE


Metodologia Badan Społecznych, Stefan Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 
Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1. Red. Kwieciński, Zbigniew; Śliwerski, Bogusław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Red. Kwieciński, Zbigniew; Śliwerski, Bogusław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Teoria wychowania w zarysie. Red. Łobocki, Mieczysław: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2008
Metody i techniki badań pedagogicznych. Red. Łobocki, Mieczysław: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2011
Socjologia. Red. Giddens, Anthony; Sutton, Philip W. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Socjologia. Kluczowe pojęcia. Red. Giddens, Anthony; Sutton, Philip W. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Współczesne teorie i nurty wychowania. Red. Śliwerski, Bogusław: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2015

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE


Podstawy biologii komórki t. 1. Red. Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Podstawy biologii komórki t. 2. Red. Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

 

MEDYCYNA


Podstawy patologii. Red. Domagała, Wenancjusz; Chosia, Maria; Urasińska, Elżbieta. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2010

 

NAUKI HUMANISTYCZNE


Developing Writing Skills. Małgorzata Adams-Tukiendorf, Danuta Rydzak, Uniwersytet Opolski Opole 2012

Historia Śląska, M. Czampliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerlik. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002