Baza Wiedzy

Dostęp do Bazy Wiedzy, która zawiera publikacje pracowników naukowych UO od roku 2013.

Bibliografia publikacji pracowników naukowych prowadzona poprzednio w katalogu Aleph została zamknięta, a opisy bibliograficzne publikacji wydanych w latach 2013-2015 zostały przeniesione do Bazy Wiedzy.

Polska Bibliografia Naukowa

Poradnik wyszukiwania w PBN

ORCID ID – instrukcja

Programy otwartego publikowania

Umożliwiają polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów w modelu Open Access.

SUBITO

Komercyjny serwis on-line służący do elektronicznego zamawiania i dostarczania tekstów artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Biblioteka Główna realizuje tę usługę dla pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego. Usługa ta jest płatna. Jeden artykuł to średnio 10 EUR.

Zamówienie można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres dwierzbicka@uni.opole.pl. Należy podać dokładne dane bibliograficzne artykułu: imię i nazwisko autora, tytuł artykułu oraz czasopisma, rok publikacji, numer woluminu i zeszytu, numery stron. Zaleca się by dane bibliograficzne pochodziły z serwisu SUBITO. Odpowiedzialność za poprawność danych ponosi składający zamówienie.
Realizacja zamówienia trwa do 72 godzin. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o zrealizowaniu zamówienia, należy odebrać wydrukowany artykuł w Bibliotece Głównej ul. Strzelców Bytomskich 2, pok. 114. Wydruk jest odpłatny (0,50 zł za stronę formatu A4). Zgodnie z regulaminem usługi Subito Library Service biblioteka może dostarczyć użytkownikowi zamówiony artykuł tylko w formie drukowanej.

Sherpa RoMEO

Wyszukiwarka Sherpa RoMEO. Po wpisaniu tytułu czasopisma uzyskamy najważniejsze dane dotyczące polityki wydawniczej i Open Access, które odnoszą się do danego periodyku.

Wykaz czasopism naukowych od 2019 roku.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

 

Lista filadelfijska

Lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI.

Web of Science

Web of Science – dostęp z komputerów domowych

Zawiera następujące indeksy cytowań:
• Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – od 1945 r.
• Social Sciences Citation Index (SSCI) – od 1956 r.
• Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – od 1975 r.
• Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) – od 1990 r.
• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) – od 1990 r.

 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej