SAGE jest wydawnictwem publikującym książki i czasopisma naukowe o światowym znaczeniu. Wydaje ponad 1000 czasopism i 900 książek rocznie. Specjalizuje się w naukach społecznych i behawioralnych, m.in. biznesie, edukacji, kulturoznawstwie, medioznawstwie, medycynie, politologii, psychologii, socjologii czy zarządzaniu.

W ramach dostępu testowego pracownicy i studenci Uniwersytetu Opolskiego mogą korzystać z dwóch kolekcji dwóch różnych baz danych wydawnictwa SAGE – SAGE Video (kolekcja Nursing) oraz SAGE Research Methods (kolekcja Cases: Medicine and Health).

Dostęp testowy do baz: do 30 kwietnia 2021 r.

 

SAGE Research Methods:

SAGE Research Methods  jest kompleksową platformą szkoleniową z zakresu metod badawczych. Zawiera wiele książek, materiałów referencyjnych i artykułów z zakresu metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników. W podzbiorze SRM Cases znajdują się materiały na temat przeprowadzania procesu badawczego, m.in. wyboru metody badawczej. Są to teksty recenzowane, pisane przez badaczy-uczestników danego projektu naukowego i wzbogacone o narzędzia pedagogiczne, np. pytania inicjujące dyskusję w grupie studentów po przeczytaniu materiału. Dostępna testowo kolekcja Case: Medicine and Health skupia się na zagadnieniach z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, m.in. pielęgniarstwa czy zdrowia publicznego.

Dostęp do bazy z sieci UO

Dostęp do bazy spoza sieci UO

Lista dostępnych tytułów

Więcej informacji o SAGE Research Methods i zasobach dostępnych w ramach licencji UO oraz dodatkowe materiały instruktażowe

 

SAGE Video:

SAGE Video to jedna z naukowych baz danych wydawnictwa SAGE zawierająca materiały audiowizualne, które stanowią doskonałe wsparcie dla własnego rozwoju naukowego oraz pracy dydaktycznej (np. mogą być wykorzystane na zajęciach ze studentami). Dostępna testowo kolekcja SAGE Video: Nursing liczy 330 tytułów i gromadzi materiały dotyczące pielęgniarstwa. Zasoby te pokazują wiele aspektów pracy z pacjentem, m.in pomagają zrozumieć zasady maksymalnie troskliwej opieki nad chorym i znaczenie poprawnej komunikacji interpersonalnej, poruszają też zagadnienia pediatryczne, geriatryczne, tematy leczenia ran, odżywania, historii pielęgniarstwa i wiele, wiele innych.

Dostęp do bazy z sieci UO

Dostęp do bazy spoza sieci UO

Lista dostępnych tytułów

Informacje o bazie SAGE Video w języku angielskim

Podręcznik użytkownika bazy SAGE Video w języku angielskim

Więcej informacji o SAGE Journals Online i zasobach dostępnych w ramach licencji UO

Wszelkie uwagi na temat bazy, zainteresowanie zakupem, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6164.

Zapraszamy do korzystania z baz!