Dostęp testowy do Oxford Scholarly Editions Online jest już aktywny! Studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego mogą korzystać z zasobów tej bazy do 30.06.2021.

Oxford Scholarly Editions Online (OSEO) to literaturoznawcza baza danych udostępniona przez renomowane wydawnictwo Oxford University Press po raz pierwszy w 2012 roku. OSEO zapewnia pełnotekstowy dostęp do ponad 1500 wydań naukowych, w tym ponad 194 000 różnych dzieł: 3 800 sztuk i ponad 36 000 wierszy – to wszystko stanowi równowartość ponad 780 000 stron drukowanych. Zasoby OSEO obejmują 1200 lat historii literatury światowej, czyli dzieła najważniejszych pisarzy aktywnych w latach 701–1901. W bazie znajdziemy utwory m.in. autorów rzymskich i greckich: ArystotelesaCatullusaOwidiusza, Platona i Wergiliusza oraz czołowych przedstawicieli literatury angielskiej, takich jak Jane Austen, Jeremy BenthamCharles Dickens, John Donne , William Szekspir czy William Wordsworth. Teksty zgromadzone na platformie obejmują szeroki zakres dziedzin, od filozofii, literatury i teologii po ekonomię, językoznawstwo oraz medycynę.

Baza Oxford Scholarly Editions Online dba o udostępnianie wyłącznie uznanych wersji tekstów – wzbogaconych często o dodatkowe komentarze edytorskie i krytyczne poszerzające lekturę tekstu (np. o informacje na temat autora i innych jego utworów, postaci literackich, kontekstu historyczno-kulturowego i językowego). OSEO stanowi wiarygodne źródło informacji, które można cytować w pracach naukowych i dyplomowych.

Oxford Scholarly Editions Online to projekt pomyślany jako digitalizacja drukowanych wersji tekstów, rozbudowanych dzięki nowoczesnym funkcjonalnościom platformy internetowej. Teksty można czytać linearnie, zgodnie z podziałem na strony, jak w tradycyjnym formacie PDF, bądź korzystając z dodatkowych funkcji OSEO, m.in. notatek redakcyjnych umieszczonych bezpośrednio obok tekstu. Platforma umożliwia także zaawansowane wyszukiwanie w obrębie jednego tekstu oraz pomiędzy kilkoma jego wydaniami (wersjami), a także porównywanie dwóch tekstów jednocześnie.

 

Dostęp z sieci UO

Dostęp spoza sieci UO

Testowanie jest możliwe do 30.06.2021 r.

 

Materiały dla użytkownika:

Oxford Scholarly Editions Online – film promocyjny

Pierwsze kroki w OSEO – skrócona instrukcja

Filmiki instruktażowe

Wirtualny spacer po OSEO – najważniejsze funkcjonalności

Lista dostępnych tytułów

 

Wszelkie uwagi na temat bazy, zainteresowanie zakupem, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6164.

Zapraszamy do testowania bazy!