Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier dostępne na serwerze Science Direct w ramach licencji krajowej. Zawiera wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015, głównie z nauk przyrodniczych, matematycznych, medycznych, technicznych i społecznych.

LISTA TYTUŁÓW

Dostęp z komputerów w sieci UO
Dostęp z komputerów spoza sieci UO

Poradnik użytkownika
INFORMATOR
Zasady korzystania z licencji

UWAGA! Dostęp poprzez sieć wifi eduroam możliwy jest tylko za pomocą systemu HAN (analogicznie, jak w przypadku komputerów spoza sieci UO).