ERIC (The Education Resource Information Center) zapewnia dostęp do publikacji z zakresu edukacji. Udostępnia informacje z czasopism ujętych w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index. Zawiera ponad 1.3 miliona rekordów i linków do ponad 323,000 dokumentów pełnotekstowych.

Zasięg chronologiczny: od 1966 r.

Zasady korzystania z licencji