_____ sekretariat 77 401 61 40 _____ wypożyczalnia 77 401 6143_____ czytelnia 77 401 6137 biblioteka@uni.opole.pl

Pobierz formularz

Stare druki wydane w okresie XV-XVIII w., rękopisy średniowieczne (do XV w.), nowożytne (XVI-XVIII w.) i współczesne (XIX-XX w.) oraz archiwalia udostępniane są do celów naukowych i badawczych wyłącznie na miejscu w Czytelni. Czytelnicy korzystający z tego rodzaju zbiorów powinni złożyć zamówienie na odpowiednim formularzu oraz pozostawić u dyżurnego bibliotekarza, na czas korzystania, legitymację studencką lub inny dokument z fotografią potwierdzający tożsamość czytelnika.
Student, który będzie korzystał z tego typu zbiorów, powinien na formularzu zamówienia uzyskać krótkie uzasadnienie z podpisem pracownika naukowego kierującego jego pracą badawczą.

Jednorazowo można zamówić do Czytelni:
• 1 tytuł starego druku-książki; zamówienie nie może przekroczyć 5 woluminów z dzieł wydanych w tomach
• 1 tytuł starego druku-czasopisma, 1 rocznik
• 1 rękopis, stanowiący wyodrębnioną jednostkę inwentarzową w zbiorach rękopiśmiennych
• dokument lub zbiór dokumentów możliwy do wyłączenia z danego archiwum (osoba zamawiająca dokumenty uzgadnia z dyżurnym bibliotekarzem w Czytelni zakres pracy nad nimi, co pozwoli określić ilość jednostek możliwych do jednorazowego udostępnienia)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close