Komunikat dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie: zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego w dniach od 26 października do 10 listopada

W związku z nasilającą się epidemią Covid-19 na terenie miasta Opola i ZARZĄDZENIEM NR 142/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób odwiedzających oraz pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych zalecamy zachowanie szczególnych zasad sanitarnych.

W dniach od 26 października do 10 listopada 2020 r. zostaną ograniczone godziny otwarcia Bibliotek i utrzymane przerwy na wietrzenie pomieszczeń w godzinach od 11.00 do 11.30 oraz od 13.00 do 13.30.

W soboty 31 października i 7 listopada wszystkie Biblioteki UO będą nieczynne.

 1. Czytelnicy zgłaszający się po odbiór lub zwrot książek, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, proszeni są o zasłonięcie ust i nosa.
 2. Zalecane jest również korzystanie ze środków dezynfekcyjnych.
 3. W pomieszczeniu wypożyczalni będzie mogła się znajdować tylko jedna osoba. Pozostali czytelnicy będą oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz pomieszczenia bibliotecznego w zalecanych bezpiecznych odległościach.
 4. Zwroty wypożyczonych książek będą przyjmowane w oznaczonych punktach bibliotecznych, które znajdują się przy wypożyczalniach bibliotek UO.
  Książki będą odbierane według określonej procedury, która pozwoli oddzielić zbiory przyjmowane od pozostałego księgozbioru.
 5. W Czytelni Biblioteki Głównej wydzielonych będzie 10 miejsc do pracy dla czytelników.
 6. W bibliotekach specjalistycznych będą wydzielone po 2, 3 lub 4 miejsca do pracy dla czytelników w zależności od powierzchni pomieszczenia bibliotecznego.
 7. Wszystkie zbiory biblioteczne będą dostarczane czytelnikom przez personel bibliotek. Zawieszony jest do odwołania wolny dostęp do zbiorów w czytelniach.
 8. Publikacje z których korzystali czytelnicy na miejscu w czytelniach zostaną odłożone na 3 dniową kwarantannę. Czytelnik może zwrócić się z prośbą o rezerwację i udostępnienie tych samych zbiorów w kolejnych dniach.
 9. Czytelnik może dokonać telefonicznej rezerwacji miejsca w czytelni na wybrany dzień i godzinę. [Lista czytelń i numerów telefonów]

 

WAŻNE: W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, procedury dostępu do baz danych z domowych komputerów, jak też w przypadku innych problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 9:00 do 15:00

tel. 77 401 6145 lub na adres e-mail: oin@uni.opole.pl

W dniach od 26 października do 10 listopada 2020 r. zostaną ograniczone godziny otwarcia Bibliotek i utrzymane przerwy na wietrzenie pomieszczeń w godzinach od 11.00 do11.30 oraz od  13.00 do 13.30.
W soboty 31 października i 7 listopada wszystkie Biblioteki UO będą nieczynne.

Biblioteka Godziny otwarcia  
Biblioteka Główna Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00

Biblioteka Wydziału Filologicznego

W dniach od 26 października do 2 listopada będzie nieczynna

Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00
Biblioteka Wydziału Teologicznego Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00
Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00
Biblioteka Wydziału Sztuki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00 – 14.30

nieczynne

9.00 – 15.30

14.00 – 18.00

9.00 – 13.00

Biblioteka Instytutu Nauk Pedagogicznych Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00

Biblioteka Instytutu Psychologii

W dniach od 26 do 30 października Biblioteka będzie nieczynna

Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00
Biblioteka Nauk Społecznych Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00
Biblioteka Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00
Biblioteka Katedr Języka Niemieckiego i Lit. Niemieckojęzycznej Poniedziałek-Piątek 8.00 – 15.00

 

ZAPISY DO BIBLIOTEK

Zapraszamy wszystkich studentów pierwszych lat do zgłaszania się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub do wybranej wypożyczalni biblioteki specjalistycznej w celu aktywowania konta bibliotecznego. Aktywować konto biblioteczne będzie można z chwilą pozyskania przez system biblioteczny Aleph danych studenta z systemu USOS.

Kartą biblioteczną jest Elektroniczna Legitymacja Studenta. Do konta bibliotecznego logujemy się poprzez numer ELS.

 

WYPOŻYCZENIA, ZWROTY I PROLONGATY

W przypadku pytań lub wątpliwości  dotyczących stanu konta bibliotecznego lub powstałych zaległości prosimy o kontakt mailowy z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej: wypozyczalnia@uni.opole.pl lub telefoniczny: 77 401 6143 (wypożyczalnia), 77 401 6137 (czytelnia).

 

USŁUGI  INFORMACYJNE

W czasie ograniczenia  dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczymy  pomoc i usługi w zakresie:

 • wyszukiwania informacji w katalogach i bazach naukowych dostępnych online,
 • wykonujemy kopie cyfrowe fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, wg zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
 • na bieżąco rejestrujemy publikacje w Bazie Wiedzy UO,
 • opracowujemy analizy bibliometryczne.

 

Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

Książek elektronicznych –  około 270 000 tytułów polskich i zagranicznych podręczników i monografii naukowych – http://bg.uni.opole.pl/category/ebook/

Czasopism elektronicznych –  10 450 tytułów czasopism naukowych – http://sfx-48uop.hosted.exlibrisgroup.com/48uop/journalsearch?lang=pol

Baz danych – 56 specjalistycznych baz czasopism elektronicznych –  http://bg.uni.opole.pl/bazy-danych-2/

Baz udostępnionych przez wydawców na czas zamknięcia uczelni http://bg.uni.opole.pl/bazy-udostepnione-przez-wydawcow-na-czas-zamkniecia-uczelni/