Zapraszamy do biblioteki


Szanowni Państwo!

Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego, z wyjątkiem Biblioteki Instytutu Nauk Pedagogicznych, od 25 maja 2020 r. będą otwarte w godzinach od 9:00 do 15:00 z przerwami w godz. 11:00-11:30 i 13:00-13:30.
Czytelnicy zgłaszający się po odbiór lub zwrot książek, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, proszeni są o zasłonięcie ust i nosa. Zalecane jest również korzystanie ze środków dezynfekcyjnych.
W pomieszczeniu wypożyczalni będzie mogła się znajdować tylko jedna osoba. Pozostali czytelnicy będą musieli oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz pomieszczenia bibliotecznego w zalecanych bezpiecznych odległościach.
Zwroty wypożyczonych książek będą przyjmowane w oznaczonych punktach bibliotecznych, które znajdują się przy wypożyczalniach bibliotek UO.
Książki będą odbierane według określonej procedury, która pozwoli oddzielić zbiory przyjmowane od pozostałego księgozbioru.
Z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy proszę kontaktować się drogą mailową: oin@uni.opole.pl lub telefoniczną: 77 401 6145.
Czytelnie pozostają nadal zamknięte do odwołania.
Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, który minął w okresie zamknięcia bibliotek (tj. od 16.03.2020 do 25.05.2020), będzie przedłużony do 30 czerwca 2020 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: biblioteka@uni.opole.pl lub 77 401 6143.

Biblioteka Uniwersytecka w czasie braku dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczy zdalnie pomoc i usługi w zakresie:

  • wyszukiwania w zasobach dostępnych online,
  • wykonania kopii cyfrowej fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • rejestrowania publikacji w Bazie Wiedzy UO,
  • analiz bibliometrycznych.

Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

Książek elektronicznych –  około 270 000 tytułów polskich i zagranicznych podręczników i monografii naukowych 

Czasopism elektronicznych –  10 450 tytułów czasopism naukowych

Baz danych – 56 specjalistycznych baz czasopism elektronicznych 

Baz udostępnionych przez wydawców na czas zamknięcia uczelni

W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, jak też w przypadku problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 8.00 – 15.00

tel. 774016145, e-mail: oin@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close