​Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2020 poz. 1352) niektóre monografie opublikowane w latach 2017-2021 mogą uzyskać wyższą liczbę punktów.
Z 25% do 100% wartości punktowej, zostaje zwiększona punktacja monografii będącej edycją tekstów źródłowych, która powstała „w wyniku realizacji projektu finansowanego:
a) przez Narodowe Centrum Nauki,
b) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
d) w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu”.

W związku z tym Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów monografii spełniających powyższe warunki o dostarczenie odpowiednim redaktorom Bazy Wiedzy oryginałów publikacji lub formalnego potwierdzenia uprawnień do zwiększonej liczby punktów za monografię będącą edycją tekstów źródłowych.
Wykaz redaktorów odpowiadających za rejestrację dorobku w poszczególnych dyscyplinach znajduje się pod adresem: http://bazawiedzy.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lista-redaktorow-Bazy-Wiedzy-24.08.2020.pdf

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close