IOPscience to pełnotekstowa kolekcja czasopisma z dziedziny fizyki wydawanych przez Institute of Physics.

Baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych.
IOP Publishing prowadzi ścisłą współpracę z wieloma wiodącymi instytucjami na świecie prowadzącymi badania naukowe, np:  International Atomic Energy Agency, European Physical Society, London Mathematical Society, Japan Society of Fluid Dynamics itd., co pozwala na opublikowanie w bazie najnowszych wyników badań, stanowiących rzetelne źródło informacji.

Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do pakietu podstawowego (A) obejmującego 57 tytułów bieżących i 42 archiwalne oraz – opcjonalnie – do 13 tytułów bieżących i 1 tytułu archiwalnego w ramach trzech pakietów uzupełniających (B, C i D) – pełna lista.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close