Informujemy, że dnia 18 lutego 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało komunikat, który wprowadza zmiany w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r. Sprostowanie oraz aktualny wykaz można znaleźć na oficjalnej stronie MEiN oraz na stronie internetowej Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego w zakładkach Dla Naukowców lub Dla Autorów.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.