Komunikat dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego
w dniach od 1 do 30 września

 

W związku z nadal obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób odwiedzających oraz pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych zalecamy zachowanie szczególnych zasad sanitarnych.

 1. Czytelnicy zgłaszający się po odbiór lub zwrot książek, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, proszeni są o zasłonięcie ust i nosa.
 2. Zalecane jest również korzystanie ze środków dezynfekcyjnych.
 3. W pomieszczeniu wypożyczalni będzie mogła się znajdować tylko jedna osoba. Pozostali czytelnicy będą oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz pomieszczenia bibliotecznego w zalecanych bezpiecznych odległościach.
 4. Zwroty wypożyczonych książek będą przyjmowane w oznaczonych punktach bibliotecznych, które znajdują się przy wypożyczalniach bibliotek UO.
  Książki będą odbierane według określonej procedury, która pozwoli oddzielić zbiory przyjmowane od pozostałego księgozbioru.
 5. W Czytelni Biblioteki Głównej wydzielonych będzie 10 miejsc do pracy dla czytelników.
 6. W bibliotekach specjalistycznych będą wydzielone po 2 lub 3 miejsca do pracy dla czytelników w zależności od powierzchni pomieszczenia bibliotecznego.
 7. Wszystkie zbiory biblioteczne będą dostarczane czytelnikom przez personel bibliotek. Zawieszony jest do odwołania wolny dostęp do zbiorów w czytelniach.
 8. Publikacje z których korzystali czytelnicy na miejscu w czytelniach zostaną odłożone na 3 dniową kwarantannę. Czytelnik może zwrócić się z prośbą o rezerwację i udostępnienie tych samych zbiorów w kolejnych dniach.

 

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne będą otwarte
w godz.  9:00 – 15:00  z przerwami w godz. 11:00 – 11:30 i 13:00 – 13:30.

Dodatkowo następujące biblioteki będą miały wydłużone godziny otwarcia we wtorki
i czwartki do godz. 17.00:

– Biblioteka Główna,

– Biblioteka Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych,

– Biblioteka Wydziału Ekonomicznego,

– Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu.

WYPOŻYCZENIA, ZWROTY I PROLONGATY

W przypadku pytań lub wątpliwości  dotyczących stanu swojego konta bibliotecznego lub powstałych zaległości prosimy o kontakt mailowy z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej: wypozyczalnia@uni.opole.pl   lub telefoniczny: 77 401 6143 (wypożyczalnia), 77 401 6137 (czytelnia).

 

USŁUGI BIBLIOTECZNE I INFORMACYJNE

W czasie ograniczenia  dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczymy zdalnie pomoc
i usługi w zakresie:

 • wyszukiwania informacji w katalogach i bazach naukowych dostępnych online,
 • wykonywania kopii cyfrowych fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (wg uregulowań Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
 • rejestrowania publikacji w Bazie Wiedzy UO,
 • analiz bibliometrycznych.

 

Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

Książek elektronicznych –  około 270 000 tytułów polskich
i zagranicznych podręczników i monografii naukowych – http://bg.uni.opole.pl/category/ebook/

Czasopism elektronicznych –  10 450 tytułów czasopism naukowych –

http://sfx-48uop.hosted.exlibrisgroup.com/48uop/journalsearch?lang=pol

Baz danych – 56 specjalistycznych baz czasopism elektronicznych –  http://bg.uni.opole.pl/bazy-danych-2/

Baz udostępnionych przez wydawców na czas zamknięcia uczelni

http://bg.uni.opole.pl/bazy-udostepnione-przez-wydawcow-na-czas-zamkniecia-uczelni/

 

WAŻNE: W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, procedury dostępu do baz danych z domowych komputerów, jak też w przypadku innych problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 9:00 do 15:00

tel. 77 401 6145 lub na adres e-mail: oin@uni.opole.pl

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close