_____ sekretariat 77 401 61 40 _____ wypożyczalnia 77 401 6143_____ czytelnia 77 401 6137 biblioteka@uni.opole.pl

Zapraszamy do korzystania z SAGE Research Methods – kompleksowej platformy szkoleniowej z zakresu metod badawczych. Zawiera ona ponad 1000 z oferowanych przez wydawnictwo SAGE tytułów uznanych książek, materiałów referencyjnych i artykułów z kolekcji dotyczącej metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników. Zapewnia m.in. dostęp do takich kluczowych tytułów książek elektronicznych, jak: Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (autorstwa Juliet Corbin i Anselm Strauss), The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis, SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection. Ponadto udostępniono w niej unikatowe szkoleniowe materiały wideo.

Dostęp do bazy z sieci UO
Dostęp do bazy spoza sieci UO

Więcej informacji w zakładce Bazy danych

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close