_____ sekretariat 77 401 61 40 _____ wypożyczalnia 77 401 6143_____ czytelnia 77 401 6137 biblioteka@uni.opole.pl

SocINDEX with Full Text to najobszerniejsza abstraktowo-pełnotekstowa baza danych z zakresu badań socjologicznych. Zakresem tematycznym obejmuje socjologię oraz dziedziny pokrewne, w tym aborcję, kryminologię, prawo karne, demografię, studia etniczne, gender studies, małżeństwo i rodzinę, socjologię polityki, religię, socjologię miasta, socjologię wsi i rolnictwa, rozwój społeczny, psychologię społeczną, strukturę społecznę, pracę socjalną, antropologię społeczną, historię socjologii, badania socjologicznę, teorię socjologiczną, uzależnienia, przemoc i wiele innych. Zawiera informacje ze wszystkich poddyscyplin socjologii oraz ściśle powiązanych z nią dziedzin nauki. Rejestruje abstrakty oraz pełne teksty artykułów z czasopism, a także książek, monografii i materiałów konferencyjnych. Obejmuje ponad 2.100.000 rekordów.

Zasięg chronologiczny: od 1895 roku

Zasady korzystania z licencji

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close