Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10.11.2006 r. w sprawie: zasad udostępniania zbiorów elektronicznych oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego.

& 1

 Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne udostępniają dokumenty oraz zbiory informacji elektronicznej w sieci i na pojedynczych stanowiskach komputerowych.

& 2

 Na wydzielonych stanowiskach komputerowych użytkownicy mogą korzystać z tych baz danych, które są własnością Uniwersytetu Opolskiego lub tych, na które Uniwersytet wykupił licencję.

& 3

Udostępniane zbiory mogą być wykorzystywane przez użytkowników do użytku własnego, w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

& 4

 Zabrania się korzystania ze stanowisk komputerowych w celu przejmowania i upowszechniania danych, kopiowania i reprodukowania dokumentów, które użytkownik wykorzystuje z naruszeniem prawa autorskiego twórców i artystów. W czytelniach na stanowiskach przeznaczonych do udostępniania zbiorów elektronicznych można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w programach już istniejących.

& 5

 Czytelnicy dysponujący własnymi komputerami mogą korzystać z dostępu do sieci elektrycznej na wskazanych miejscach w czytelniach. Nie dopuszcza się podłączenia własnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej.

& 6

 Korzystanie przez użytkowników z Internetu, poczty elektronicznej i edytorów tekstu odbywa się na wskazanych stanowiskach w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych.

& 7

Pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Opolskiego korzystają bezpłatnie z dostępu do zbiorów elektronicznych stanowiących własność Uniwersytetu Opolskiego oraz z Internetu i poczty elektronicznej. Pozostali użytkownicy wnoszą opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ustalonym przez władze Uniwersytetu.

& 8

 W przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego zarządzenia, dyżurny bibliotekarz na prawo wstrzymać użytkownikowi dalszą pracę na stanowisku komputerowym.

& 9

 Rozstrzygnięcie spraw nie uregulowanych w zarządzeniu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej i odwoławczo od jego decyzji do Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close