Zapraszamy do przeglądania Katalogu – Archiwum Rodła.

Kolekcja Archiwum Rodła jest jedną z cenniejszych kolekcji znajdujących się Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego. Powstała z inicjatywy Edmunda Osmańczyka i jego asystentki Heleny Lehr. Początkowo materiały stanowiły warsztat naukowy do „Leksykonu Polactwa w Niemczech” i publikacji wydanej z okazji 50-lecia Związku Polaków w Niemczech „Polacy spod znaku Rodła”. Zbiór powiększał się o inne materiały nadsyłane przez członków Związku i gromadzone przez samych twórców. Cezura czasowa Archiwum to lata 1960/1970–1990. Niektóre z dokumentów sięgają pierwszych lat działalności ZPwN.

W 1999 roku zasób został podarowany Uniwersytetowi Opolskiemu. Od tego czasu jest przechowywany i udostępniany w czytelni Biblioteki Głównej UO.

Materiały archiwalne podzielono na serie. Wydzielono obszerny zbiór wycinków prasowych, fotografii, czasopism oraz książek. Materiały zgromadzono w 332 teczkach.

Seria I: teczki osobowe, których jest 158. Wśród nich można znaleźć nazwiska osób reprezentujących poszczególne Dzielnice: działaczy, nauczycieli, przedstawicieli ZHP, towarzystw sportowych, redaktorów, a także osoby represjonowane przez Rzeszę.

Seria II: teczki zagadnieniowe, w liczbie 130. Odnoszą się do działalności społeczno-kulturalnej członków Związku. Odrębne teczki dotyczą ważnych wydarzeń i miejsc związanych z polskim ruchem narodowym.

Seria III: zbiory Edmunda Osmańczyka, obejmujące 44 teczki. Znajdziemy tutaj materiały autorskie i rękopisy, maszynopisy, materiały biograficzne, materiały dotyczące działalności poselskiej i dziennikarskiej, korespondencję i materiały o twórcy[1].

[1] Szerzej o zbiorze: B. Kmiecik – Archiwum Związku Polaków w Niemczech RODŁO w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Pomagamy sobie w pracy nr 3 (2004), s. 23–31.

 

 

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close