Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i baz danych

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
§1 Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne udostępniają dokumenty oraz zbiory informacji elektronicznej w sieci i na pojedynczych stanowiskach komputerowych.
§2 Na wydzielonych stanowiskach komputerowych użytkownicy mogą korzystać z tych baz danych, które są własnością Uniwersytetu Opolskiego lub tych, na które Uniwersytet wykupił licencję.
§3 Udostępniane zbiory mogą być wykorzystywane przez użytkowników do użytku własnego, w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
§4 Zabrania się korzystania ze stanowisk komputerowych w celu przejmowania i upowszechniania danych, kopiowania i reprodukowania dokumentów, które użytkownik wykorzystuje z naruszeniem prawa autorskiego twórców i artystów. W czytelniach na stanowiskach przeznaczonych do udostepniania zbiorów elektronicznych można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w programach już istniejących.
§5 Czytelnicy dysponujący własnymi komputerami mogą korzystać z dostępu do sieci elektrycznej na wskazanych miejscach w czytelniach. Nie dopuszcza się podłączenia własnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej.
§6 Korzystanie przez użytkowników z Internetu, poczty elektronicznej i edytorów tekstu odbywa się na wskazanych stanowiskach w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych.
§7 Pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Opolskiego korzystaja bezpłatnie z dostępu do zbiorów elektronicznych stanowiących własność Uniwersytetu Opolskiego oraz z Internetu i poczty elektronicznej. Pozostali użytkownicy wnoszą opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ustalonym przez władze Uniwersytetu.
§8 W przypadku nie przestrzegania zasad nieniejszego zarządzenia, dyżurny bibliotekarz ma prawo wstrzymać użytkownikowi dalszą pracę na stanowisku komputerowym.
§9 Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w zarządzeniu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej i odwoławczo od jego decyzji do Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Informacja sporządzona na podstawie Zarządzenia Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zasad udostępniania zbiorów elektronicznych oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych UO. Cennik usług określa załącznik do Zarządzenia Nr 30/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.09.2006 r. – Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego.
Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego i bibliotek specjalistycznych
1. Dozwolone jest wykonanie pojedynczej kopii artykułu i fragmentu książki elektronicznej na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych.
2. Zabrania się masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów, czasopism i książek elektronicznych oraz przechowywania ich bez potrzeby podykotowanej prowadzonymi obecnie badaniami.
3. Zabrania sie publikacji fragmentów artykułów czy książek elektronicznych i ich przedruku w formie oryginalnej lub zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich.
4. Zabrania sie wykorzystywania licencjonowanych zasobów elektronicznych BG UO do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close