pl. Staszica 1 (gmach LO) p. 105

45-052 Opole

tel. 77 452 7385

e-mail: big@uni.opole.pl

mgr Urszula Grabińska, kustosz

Tel.: +48 77 452 7385

E-mail: big@uni.opole.pl

 

Biblioteka Katedr Języka Niemieckiego i Literatury Niemieckojęzycznej – powstała w 1991 r. jako Biblioteka Instytutu Germanistyki, obecną nazwę otrzymała w styczniu 2020 r. Jest to biblioteka gromadząca i udostępniająca księgozbiór niemieckojęzyczny o profilu naukowym. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje literaturę: niemiecką, austriacką i szwajcarską, dotyczącą historii i kultury tych krajów oraz publikacje z dziedziny literaturoznawstwa, teorii literatury, translatoryki, językoznawstwa i dydaktyki nauczania języka niemieckiego. W zasobach znajdują się ponadto serie dedykowane badaczom literatury, historii i kultury Śląska. Osobną kolekcję stanowią zbiory DAAD.

Biblioteka oferuje czytelnikom do wypożyczenia księgozbiór liczący ponad 20 000 woluminów. Na miejscu w czytelni, w wolnym dostępie do półek, udostępnia dodatkowo ponad 3000 woluminów książek, czasopism naukowych, popularnych i opiniotwórczych tygodników niemieckich, płyty audio i DVD oraz słowniki i podręczniki do nauki języka niemieckiego. Informacje o zbiorach bibliotecznych znajdują się w katalogu na stronie: https://bg.uni.opole.pl. oraz w wykazie zbiorów DAAD.

Do dyspozycji czytelników są 32 miejsca do pracy indywidualnej lub grupowej, 4 stanowiska z dostępem do Internetu i bibliotecznych źródeł elektronicznych, drukarka i samoobsługowa kserokopiarka. W Bibliotece można pracować na własnym sprzęcie komputerowym, wykorzystując bezprzewodowe WiFi.