pl. Staszica 1 (Gmach LO) p. 203

45-052 Opole

tel. 77 452 7379

e-mail: bip@uni.opole.pl

mgr Ewa Haras, bibliotekarz

Tel.: +48 77 452 7379

E-mail: ewa.haras@uni.opole.pl

 

Biblioteka Instytutu Psychologii gromadzi i udostępnia zbiory od 2000 r. Zakres tematyczny obejmuje książki i czasopisma oraz zbiory specjalne z takich dziedzin jak psychologia społeczna, kliniczna, rozwojowa, osobowości, edukacji, psychoterapia, psychiatria, zgodnie z profilem kształcenia i tematyką prowadzonych prac naukowo-badawczych.

Informacja o zbiorach bibliotecznych dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki UO www.bg.uni.opole.pl w zakładce Katalogi lub bezpośrednio z wyszukiwarki Primo.

Czytelnia wyposażona jest w 20 miejsc dla czytelników, dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i baz danych oraz w samoobsługową kserokopiarkę.

Publikacje naukowe pracowników Instytutu Psychologii UO zgłaszane do Bazy Wiedzy UO przyjmowane są w Bibliotece Instytutu Psychologii oraz w Dziale Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy przy ul. Strzelców Bytomskich 2.