ul. Wrocławska 4

45-707 Opole

tel. 77 403 00 55, wew. 6925

e-mail: patrycja.kostyra@uni.opole.pl

mgr Patrycja Kostyra, bibliotekarz

Tel.: +48 77 403 00 55, wew. 6925

E-mail: patrycja.kostyra@uni.opole.pl

 

Biblioteka Wydziału Sztuki gromadzi i udostępnia książki (w tym katalogi i albumy), czasopisma oraz zbiory specjalne z zakresu sztuki i kultury. Posiada wyszczególnione działy tematyczne obejmujące m.in. historię i teorię sztuki, malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę, architekturę, fotografię, projektowanie graficzne, design, animację, typografię, plakat i ilustrację. Większość egzemplarzy to wydania w języku polskim, jednak biblioteka dysponuje również znacznym zbiorem egzemplarzy anglojęzycznych, dotyczących przede wszystkim teorii sztuki i sztuki nowoczesnej.

Czytelnia wyposażona jest w dwanaście miejsc siedzących oraz jedno stanowisko komputerowe z dostępem do skanera, Internetu i baz danych. Na miejscu do dyspozycji czytelników i pracowników naukowych są również katalogi z wystaw organizowanych w Polsce i za granicą, które funkcjonują poza systemem wypożyczeń. Szczegółowe informacje o zbiorach bibliotecznych dostępne są na stronie internetowej Biblioteki UO (katalog).

Biblioteka Wydziału Sztuki funkcjonuje od 2013 r. (wcześniej jako Biblioteka Instytutu Sztuki) w budynku Wydziału przy ulicy Wrocławskiej 4.