ul. Ozimska 46
 
45-058 Opole
 
tel. 77 401 6885

e-mail: bwe@uni.opole.pl

mgr Elżbieta Kunicka, kustosz - kierownik

Tel.: +48 77 401 6884

E-mail: ekunicka@uni.opole.pl

 
mgr Magdalena Hyper-Domaracka, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6884/85

E-mail: mhyper@uni.opole.pl

 
mgr Aleksandra Żyrek, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6885

E-mail: azyrek@uni.opole.pl

 

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego jest specjalistyczną biblioteką naukową, której zbiory ściśle odpowiadają potrzebom naukowo-dydaktycznym Wydziału. Utworzona w 1979 r. przy ówczesnym Instytucie Nauk Ekonomicznych WSP gromadzi piśmiennictwo z zakresu: ekonomii, historii myśli ekonomicznej, zarządzania, marketingu, ekonometrii, finansów, bankowości, rachunkowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, demografii, geografii gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, pracy i polityki społecznej oraz szeroko pojętej problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zadania związane z wypełnianiem funkcji biblioteczno-informacyjnej, agenda realizuje poprzez udostępnianie księgozbioru, udzielanie fachowej informacji w odniesieniu do zasobów bibliotecznych. W ramach działalności dydaktycznej Biblioteka realizuje również program corocznych szkoleń bibliotecznych  w zakresie umożliwiającym samodzielne korzystanie z zasobów sieci bibliotek Uniwersytetu Opolskiego, obsługi systemu komputerowego oraz dostępnych baz danych.

W ramach Biblioteki Wydziału Ekonomicznego działają:

czytelnia – korzystać z niej mogą wszyscy zainteresowani, zapewnia wolny dostęp do półek, 37 miejsc do pracy indywidualnej i grupowej, oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych;

wypożyczalnia – z usług wypożyczalni mogą korzystać: studenci UO, wszyscy pracownicy, absolwenci oraz emeryci UO, uczniowie olimpijczycy, a także mieszkańcy województwa opolskiego po wpłaceniu kaucji określonej w Regulaminie BUO dostępnym na stronie www.bg.uni.opole.pl.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się:

– w systemie prezencyjnym na miejscu w czytelni,

– poprzez wypożyczenia indywidualne poza bibliotekę,

– poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

Biblioteka umożliwia czytelnikowi pracę na własnym sprzęcie komputerowym, dostęp do WiFi – bezprzewodowego Internetu działającego na terenie Wydziału oraz ksero samoobsługowe.

 

Z UWAGI NA SYSTEMATYCZNIE ZWIĘKSZAJĄCY SIĘ KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY ZAMÓWIENIA NA KSIĄŻKI I CZASOPISMA ZA LATA  1981- 1993 MUSZĄ BYĆ POPRZEDZONE WCZEŚNIEJSZĄ JEDNODNIOWĄ REZERWACJĄ.