ul. Katowicka 87 A, s. 2.17 (I piętro)

45-060 Opole

tel. 77 452 7512

e-mail: bpia@uni.opole.pl

mgr Małgorzata Lehmann, starszy bibliotekarz - kierownik

Tel.: +48 77 452 7512

E-mail: gosial@uni.opole.pl

 
Jadwiga Pliszek-Kostur, bibliotekarz

Tel.: +48 77 452 7512

E-mail: jpliszek@uni.opole.pl

 
mgr Nataliia Gerliatovych, bibliotekarz

Tel.: +48 77 452 7512

E-mail: nataliia.gerliatovych@uni.opole.pl

 
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji powstała w 2001 r., gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne z zakresu prawa, a w szczególności: teorii i historii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, europejskiego, karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego i handlowego, autorskiego i własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dyscyplin pokrewnych, a także ochrony prawnej dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.
Informacje o zbiorach bibliotecznych znajdują się na stronie: https://bg.uni.opole.pl. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu do półek, w liczbie ponad 36 000 woluminów książek oraz 282 tytuły czasopism specjalistycznych krajowych i zagranicznych. Istnieje również możliwość zamawiania online. Czytelnia wyposażona jest w 37 miejsc dla czytelników, samoobsługową kopiarkę, 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i baz danych. Czytelnicy z aktywnym kontem bibliotecznym mają dostęp do systemów informacji prawnej Lex, wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i Legali, wydawnictwa C.H. Beck.