ul. Drzymały 1a

45-342 Opole

tel. 77 442 3769

e-mail: bwt@uni.opole.pl

dr Barbara Kmiecik, starszy bibliotekarz - kierownik

Tel.: +48 77 442 3769

E-mail: kmiecikb@uni.opole.pl

 
mgr Tadeusz Grabuńczyk, kustosz

Tel.: +48 77 442 3769

E-mail: tg@uni.opole.pl

 
mgr Konrad Kotala, bibliotekarz

Tel.: +48 77 442 3769

E-mail: kkotala@uni.opole.pl

 
mgr Maria Prochota, kusztosz

Tel.: +48 77 442 3769

E-mail: bwt.wymiana@uni.opole.pl

 

Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego powstała w 1997 r. z połączenia zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie oraz Biblioteki Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Opolu.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory studentom i pracownikom naukowym Uniwersytetu Opolskiego oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom. Gromadzi zbiory z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, głównie z teologii, religioznawstwa, filozofii, historii, sztuki, muzykologii, kulturoznawstwa, nauk o rodzinie, psychologii, socjologii, pedagogiki, nauki o mediach, komunikacji społecznej i prawa kanonicznego, w takim zakresie, aby zapewnić jak najlepszy dostęp do polskiej i zagranicznej literatury fachowej, wspierając w ten sposób proces dydaktyczny i umożliwiając prowadzenie badań naukowych.

Biblioteka dysponuje ponad 80 miejscami do pracy w czytelniach z wolnym dostępem do zbiorów bibliotecznych. Na czterech kondygnacjach znajduje się ponad 110 000 woluminów książek i ok. 1400 tytułów czasopism polskich i zagranicznych, w tym 400 tytułów czasopism bieżących. Biblioteka posiada również zbiory specjalne: nuty, dokumenty elektroniczne, zbiory audiowizualne oraz zbiory zmikrofilmowane: Canon Law. A Basic Collection i kolekcja Corpus Christianorum.

Do dyspozycji czytelników jest kilkanaście komputerów z dostępem do źródeł elektronicznych, skaner, drukarka i kserokopiarka.

Biblioteka Wydziału Teologicznego należy do Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES”, współpracuje z wieloma ośrodkami teologicznymi w Polsce, w zakresie wymiany publikacji oraz tworzenia Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych.