EBSCO eBooks™ Open Access Monograph Collection

EBSCO eBooks™ Open Access Monograph Collection została opracowana dzięki współpracy wydawcy bazy z renomowanymi wydawnictwami naukowymi, m.in. University of Michigan Press, Taylor & Francis oraz Temple University Press. Wszystkie tytuły zgromadzone w kolekcji...

JSTOR Open Access books

Kolekcja ponad 6000 tytułów książek elektronicznych w otwartym dostępie na platformie JSTOR od ponad 75 wydawców, takich jak m.in. Brill, Cornell University Press, De Gruyter oraz University of California Press Lista...

MasterFILE Reference eBook Collection

Kolekcja książek elektronicznych obejmująca szeroki zakres tematów w ujęciu ogólnym, w tym: biografie, historia, kariera, gotowanie, literatura, genealogia, zdrowie, rodzicielstwo, finanse osobiste, polityka, architektura, nauka, bieżące wydarzenia, zdrowie społeczne...

IBUK Libra

IBUK zapewnia dostęp do elektronicznych wersji książek publikowanych przez wiodące polskie wydawnictwa naukowe, w tym: PWN i WNT, głównie podręczników dla studentów z zakresu nauk: ekonomicznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i informatyki.

Springer

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Springer dostępnych na serwerze SpringerLink w ramach licencji krajowej

Elsevier

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier dostępna na serwerze Science Direct w ramach licencji krajowej, głównie z nauk przyrodniczych, matematycznych, medycznych, technicznych i społecznych.