Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30.09.2013 r.

lp rodzaj opłat lub usług **  cena w zł
 1. Wydanie karty bibliotecznej:

– dla pracowników i studentów UO

– dla pozostałych osób

 

5,00

5,00

 2. Wydanie duplikatu karty:

– dla pracowników i studentów UO

– dla pozostałych osób

 

5,00

5,00

 3. Kaucja za wypożyczenie 2 książek zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów bibliotecznych i prowadzenia działalności informacyjnej  50,00
 4. Opłata za każdy dzień przetrzymywania książki ponad wyznaczony termin zwrotu 0,10
 5. Opłata za każdy dzień przetrzymania książki wypożyczonej w ramach systemu wypożyczeń krótkoterminowych 2,00
 6. Opłata za koszt upomnienia  5,00
 7. Opłata za książkę zagubioną lub zniszczoną wydaną do 31.12.1994 r.  10-krotna wartość dzieła
 8. Opłata za książkę zagubioną lub zniszczoną wydaną po 31.12.1994 r.  3-krotna wartość dzieła
 9. Wydruki komputerowe 1 strona wydruk A4 czarno-biały  0,50
1 strona wydruk A3 czarno-biały  0,40
1 strona wydruk A4 kolor  2,00
1 strona wydruk A3 kolor  3,00
 10. Skanowanie 1 strona / 1 skan  1,00
1 strona wydruku czarno-białego zeskanowanego materiału  0,60
1 strona wydruku A4 w kolorze zeskanowanego materiału  2,50
Nagranie zeskanowanego materiału na CD  10,00
 11. Fotografia cyfrowa Plik w formacie jpg  2,00
plik w formacie tif  3,00
 12. Odbitka kserograficzna format A4 jednostronnie  0,20
dwustronnie  0,40
format A3 jednostronnie  0,30
dwustronnie  0,60
 13. Odbitka kserograficzna A4 z 1 klatki mikrofilmu  2,00
 14. Opłata za usługi introligatorskie twarda oprawa płócienna format 16o  15,00
twarda oprawa płócienna format 8o  19,00
twarda oprawa płócienna format 4o  25,00
 oprawa broszurowa  5,00
 termobindowanie  5,00
 15. Opłata za zagubiony numerek z szatni  5,00
 16. Opłata za zagubiony lub zniszczony kluczyk do skrytki  10,00
 17.  Opłata za torebkę foliową na materiały własne do czytelni  0,10
 * Podstawą reklamacji jest okazanie dowodu wpłaty za wykonaną usługę lub opłatę
 Do ceny usług wykonywanych w Bibliotece Głównej i bibliotekach sieci bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego doliczony został podatek VAT według obowiązujących stawek