Uniwersytet Opolski uzyskał dostęp do dwóch naukowych baz danych firmy Elsevier: ClinicalKey oraz ClinicalKey Student. Obie bazy stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy dla pracowników służby zdrowia, m.in. lekarzypielęgniarek oraz farmaceutów. Aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności ClinicalKey i ClinicalKey Student wystarczy jedno konto wspólne dla wszystkich platform Elsevier, m.in. Scopus.

ClinicalKey to baza danych stworzona z myślą o pracownikach służby zdrowia i studentach nauk medycznych. Stanowi źródło najnowszych faktów i informacji z różnych specjalizacji medycyny i nauk o zdrowiu. Zapewnia dostęp do pełnych publikacji encyklopedycznych i czasopismmonografii dla placówek medycznychinformacji o lekach, filmów, wytycznych dotyczących praktyki lekarskiej, spersonalizowanych ulotek informacyjnych dla pacjentów i wielu innych. Zasoby cyfrowe tej bazy obejmują najbardziej znane publikacje medyczne wydawnictwa Elsevier oraz najważniejsze czasopisma branżowe, w tym “The Lancet”.

Wejście do bazy z sieci UO

Wejście do bazy spoza sieci UO

Więcej informacji o bazie oraz materiały instruktażowe dla użytkownika

 

ClinicalKey Student jest częścią bazy ClinicalKey o charakterze edukacyjnym. Do korzystania z platformy niezbędne jest założenie indywidualnego konta użytkownika – może być ono wspólne dla ClinicalKey oraz innych produktów firmy Elsevier. Do najważniejszych zasobów bazy ClinicalKey Student należą: artykuły z czasopism medycznych z lat 2007-2021, recenzowane monografie, clinical overviews (streszczenia do szybkiej diagnozy), uproszczone ulotki informacyjne dla pacjentów oraz rozbudowana biblioteka multimediów.

Wejście z sieci UO

Wejście spoza sieci UO

Więcej informacji o bazie oraz materiały instruktażowe dla użytkownika

 

Zachęcamy do korzystania z zasobów nowych baz danych!