Dostęp testowy do książek i czasopism naukowych wydawnictwa Bentham Science Publishers został uruchomiony. Z zasobów można korzystać do 15 października 2021 r.

Bentham Science Publishers to renomowany wydawca uznanych tytułów podręczników, monografii, czasopism i wielu innych materiałów naukowych z zakresu nauk ścisłych, medycznych, matematycznych, technologicznych oraz zagadnień biznesowych. Obecnie publikuje 115 recenzowanych czasopism naukowych, których tytuły indeksowane są m.in. w Science Citation Index, Journal Citation Reports, MEDLINE, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE.

W ramach dostępu testowego można korzystać z kolekcji e-booków oraz czasopism naukowych (wszystkie numery z lat 2000-2021 w formie pełnotekstowej). Do zasobów prowadzą dwie ścieżki:

Z bazy korzystać można do 15 października 2021 r.

Wszelkie uwagi na temat bazy, zainteresowanie zakupem, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6164.

Zapraszamy do testowania bazy!