Uniwersytet Opolski od 04.04.2013 r. nie prenumeruje kolekcji z zakresu History and Political Science oraz Language, Literature and Liguistics na platformie ebrary. Pracownicy i studenci UO mogą obecnie korzystać tylko z książek elektronicznych w wolnym dostępie.

Kolekcje książek elektronicznych w wolnym dostępie na platformie ebrary Open Access Collections:

Breast Cancer Searchable Information Center – kolekcja publikacji na temat raka piersi wydanych przez takie renomowane ośrodki, jak: National Cancer Institute, National Breast Cancer Coalition Fund, Centers for Disease Control and Prevention (U.S.), Agency for Healthcare Research and Quality, U.S. Preventive Services Task Force, United States Food and Drug Administration, Office of Women’s Health i in.

Cyber Bullying Searchable Information Center – kolekcja książek elektronicznych dotyczących cyberprzemocy.

Natural Disaster and Extreme Weather Searchable Information Center – centrum informacji na temat katastrof naturalnych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Za pomocą tego serwisu w jednym miejscu udostępniane są publikacje pochodzące z witryn internetowych następujących agencji: Centers for Disease Control and Prevention, Federal Emergency Management Agency, International Tsunami Information Center, Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), National Drought Mitigation Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service, U.S. Department of Homeland Security, U.S. Fire Administration, U.S. Geological Survey i in.

Library and KM Center – kolekcja książek elektronicznych z dziedziny bibliotekoznawstwa i zarządzania wiedzą.

East Texas Baptist University’s Bible Study Guide Commentary Series

Wszelkie uwagi na temat serwisu, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6164.