Pobierz formularz

Wypożyczenia międzybiblioteczne to usługa realizowana przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Biblioteki Głównej ( KONTAKT). Mogą z niej skorzystać pracownicy, studenci piszący pracę dyplomową i doktoranci Uniwersytetu Opolskiego (REGULAMIN). Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanego dzieła w bibliotekach Opola, a w przypadku zamówień zagranicznych, brak poszukiwanego dzieła w bibliotekach na terenie Polski. 
Czytelnik składa zamówienie na SPECJALNYM FORMULARZU, który należy wypełnić komputerowo.

Jednorazowe zamówienie nie może przekraczać 5 publikacji z kraju i 3 z zagranicy.
Książki udostępniane są wyłącznie na miejscu we wskazanej czytelni.
Studenci zamawiający publikacje z zagranicy powinni okazać pismo od promotora lub opiekuna naukowego o konieczności sprowadzenia tych dzieł do Biblioteki.
Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej są bezpłatne z wyjątkiem opłat, których może zażądać biblioteka realizująca zamówienie (w takim przypadku koszty ponosi czytelnik).

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
• starodruki, zbiory specjalne i archiwalia
• druki wydane przed 1950 r.
• czasopisma i gazety
• zbiory specjalne i prace doktorskie
• dzieła w złym stanie zachowania.