Organizacja pracy Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

Szanowni Czytelnicy, w lutym:

 Wypożyczalnie będą czynne wg podanego harmonogramu otwarcia bibliotek

 1. Czytelnie będą dostępne tylko dla czytelników, którzy wcześniej dokonają rezerwacji telefonicznej miejsca na wybrany dzień i godzinę [Lista czytelń i numerów telefonów]
 2. Czytelnie będą dostępne w następujących godzinach [Czytelnie]

 

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Niektóre biblioteki specjalistyczne mogą być na jakiś czas zamknięte lub mieć ograniczone godziny otwarcia. Aktualne informacje o pracy bibliotek specjalistycznych znajdują się w zakładce [Biblioteki].
 2. W celu dostępu do podręczników akademickich i wybranych tytułów literatury naukowej zachęcamy naszych czytelników do korzystania z Wirtualnej Czytelni Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego https://bg.uni.opole.pl/dbc/
 3. Należności wobec Biblioteki można realizować poprzez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się w zakładce “Konto użytkownika”, w sekcji “Opłaty – nierozliczone”).
 4. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników, którzy nie zdążyli założyć konta w Bibliotece UO, a chcą skorzystać z zasobów elektronicznych, oferujemy możliwość zdalnego założenia konta.
 5. W celu aktywowania konta bibliotecznego w systemie biblioteczno-informacyjnym UO wystarczy wysłać e-mail na adres dowolnie wybranej [Biblioteki].
 6.  W przesłanej wiadomości należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów, numer legitymacji studenckiej oraz dołączyć skan wypełnionej i podpisanej [Deklaracji]. Oryginał deklaracji należy dostarczyć do Biblioteki przy okazji pierwszej w niej wizyty.

USŁUGI  INFORMACYJNE

 1. W czasie ograniczenia dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczymy pomoc
  i usługi w zakresie:
  • wyszukiwania informacji w katalogach i bazach naukowych dostępnych online,
  • wykonywania kopii cyfrowych fragmentów wskazanych utworów pochodzących

ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, wg  zapisów Ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych,

 • bieżącej rejestracji publikacji w Bazie Wiedzy UO,
 • opracowywania analiz bibliometrycznych.

 

 1. Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

 

WAŻNE: W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, procedury dostępu do baz danych
z domowych komputerów, jak też w przypadku innych problemów z dotarciem do literatury związanej
z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 9.00 do 15.00, tel. 77 401 6145 lub e-mail: oin@uni.opole.pl