Szanowni Państwo!

Od 1 lipca br. zgodnie z informacją podaną we wcześniejszych komunikatach, ponownie został uruchomiony system pobierania opłat za nieterminowy zwrot książek.
Należność ta jest naliczana od daty, w której egzemplarz powinien być oddany do biblioteki z pominięciem miesięcy, w których system ten został zawieszony z powodu ograniczeń sanitarnych w działalności bibliotek tj.  od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.

W związku z tym opłaty, które zostały naliczone przez system biblioteczny do 1 marca 2020 r. muszą zostać uregulowane wg stawek Zarządzenia nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r., Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UO  studenci i pracownicy mają możliwość dokonania jednej samodzielnej prolongaty wypożyczonych zbiorów.  W przypadku kolejnej prolongaty zalecamy kontakt z Biblioteką, z której książka została wypożyczona.

Aktualne godziny otwarcia Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych dostępne są na stronie WWW Biblioteki i na profilu Biblioteki na Facebooku.

W sierpniu, tak jak we wcześniejszych latach, wszystkie Biblioteki Uniwersytetu będą nieczynne!