Wydawca UpToDate, najbardziej aktualnej bazy zaleceń medycznych, diagnoz i sposobów leczenia (typu Evidence Based Medicine), przygotował najnowsze wiadomości dotyczące koronawirusa (COVID-19) i udostępnił je dla wszystkich zainteresowanych.

Link do najnowszych zaleceń i wytycznych odnośnie koronawirusa (COVID-19), jakie są aktualnie zawarte w UpToDate: https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19?topicRef=8298&source=see_link

Materiał ten jest udostępniony bezpłatnie dla instytucji i użytkowników nie posiadających subskrypcji UpToDate.