ul.Katowicka 89

45-061 Opole

tel. 77 452 7463

e-mail: bns@uni.opole.pl

mgr Magdalena Kościukiewicz, bibliotekarz - kierownik

Tel.: +48 77 452 7463

E-mail: mjanus@uni.opole.pl mkosciukiewicz@uni.opole.pl

 
mgr Danuta Kasprzyk, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 452 7463

E-mail: dkasprzyk@uni.opole.pl

 

Biblioteka Nauk Społecznych od 2000 roku gromadzi i udostępnia zbiory z zakresu: politologii, filozofii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zasoby biblioteki liczą ponad 36 000 woluminów książek i 690 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, które są gromadzone zgodnie z kierunkami badań naukowych i procesem dydaktycznym prowadzonym na uczelni w obszarze nauk społecznych.

Biblioteka udostępnia zbiory na zewnątrz zarejestrowanym użytkownikom umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu w czytelni.

Biblioteka dysponuje 74 miejscami dla czytelników, 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i e-źródeł (bazy danych, książki i czasopisma elektroniczne). Pracownicy i studenci UO mają możliwość skorzystania z bezprzewodowej sieci internetowej EDUROAM, jak również podłączenia własnych urządzeń elektronicznych (np. laptop) oraz wykonania kserokopii fragmentów publikacji na samoobsługowej maszynie kopiującej.

W czytelni udostępnia się kolekcję książek i czasopism ukazujących się w Polsce poza cenzurą w latach 1976–1989, przekazanych przez Ośrodek KARTA. Korzystanie z księgozbioru odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek.