Informujemy, że na stronie Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego zamieszczone zostały nowe materiały instruktażowe na temat wyszukiwania artykułów oraz innych zasobów w bazach naukowych:
– EMIS Intelligence,
– SAGE Journals Online,
– SAGE Research Methods.
Instrukcje pomagają w dotarciu do źródeł informacji, omawiają podstawowe kwestie związane z wyszukiwaniem tytułów publikacji oraz pobieraniem tekstów.

Do materiałów można dotrzeć poprzez zakładki:
Źródła elektroniczne -> Bazy danych oraz poniższe linki:

EMIS Intelligence

Więcej informacji o bazie danych
Instrukcja – dostęp do prasy codziennej w bazie EMIS Intelligence

 

SAGE Journals Online

Więcej informacji o bazie danych
Instrukcja – pierwsze kroki w SAGE Journals (wyszukiwanie tytułów)

 

SAGE Research Methods

Więcej informacji o bazie danych 
Instrukcja – pierwsze kroki w SAGE Research Methods (wyszukiwanie tytułów)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz korzystania z baz danych.