Informujemy, że najnowszy numer Medical Library Forum jest już dostępny na stronie internetowej czasopisma. Znajdują się w nim artykuły poruszające zagadnienia takie jak: nowoczesne postrzeganie bibliotek – biblioteka jako trzecie miejsce w życiu człowieka, promocja wizerunku biblioteki czy digitalizacja zbiorów historycznych w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dalsze, szczegółowe informacje o zawartości najnowszego numeru można znaleźć na stronie Medical Library Forum. Dostęp do czasopisma można także uzyskać poprzez stronę internetową Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego (zakładka Czasopisma elektroniczne).

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami!