DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH I ZBIORÓW SPECJALNYCH 


 

mgr Elżbieta Niedźwiedź, starszy bibliotekarz - kierownik

Tel.: +48 77 401 6142

E-mail: elan@uni.opole.pl

mgr Elżbieta Dziewulska, kustosz

Tel.: +48 77 401 6152

E-mail: elad@uni.opole.pl

mgr Magdalena Kortas, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6152

E-mail: kortasm@uni.opole.pl

mgr Anna Jaworska, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6142

E-mail: anna.jaworska@uni.opole.pl

Beata Jęchorek, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6133

E-mail: beataje@uni.opole.pl

mgr Joanna Kuriata, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6152

E-mail: joanna.kuriata@uni.opole.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych i Zbiorów Specjalnych

Dział gromadzi i opracowuje wydawnictwa ciągłe, w postaci drukowanej i elektronicznej, o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące się w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu (numer, zeszyt, tom, rocznik), opatrzone wspólnym tytułem i na ogół oznaczone numerycznie i/lub chronologicznie.

Do zadań Działu należy:

 • Gromadzenie wydawnictw ciągłych polskich i zagranicznych zgodnie z profilami kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Rejestracja wpływu czasopism polskich wpływających z egzemplarza obowiązkowego, darów, wymiany i czasopism zagranicznych oraz przekazywanie ich bibliotekom specjalistycznym.
 • Katalogowanie czasopism w bazie Aleph zgodnie z obowiązującym formatem MARC21, w oparciu o deskryptory Biblioteki Narodowej.
 • Inwentaryzowanie skatalogowanych czasopism, opracowanie techniczne.
 • Uzupełnianie zbiorów w zakresie czasopism polskich, obcych i poloników zagranicznych.
 • Gospodarka dubletami i drukami zbędnymi.
 • Typowanie zbiorów do digitalizacji.
 • Organizacja przetargów na wydawnictwa ciągłe polskie i zagraniczne dla całej Uczelni.

Kolejnym rodzajem zbiorów gromadzonych przez Dział są zbiory specjalne. Według definicji zbiory specjalne w bibliotece to dokumenty biblioteczne, które z różnych względów wymagają innego traktowania niż zwykłe druki[i].

Do zadań Działu należy:

 • Gromadzenie zbiorów specjalnych: starodruków, archiwaliów, DŻS-ów, rękopisów, kartografii, norm, nagrań dźwiękowych, grafiki oraz innych dokumentów podlegających ochronie, mikrofilmów, a także mikrofisz, filmów, fotokopii oraz dokumentów utrwalonych na elektronicznych nośnikach treści.
 • Katalogowanie zbiorów specjalnych w bazie Aleph zgodnie z obowiązującym formatem MARC21, z obowiązującymi zasadami i normami dla poszczególnych kategorii materiałów bibliotecznych.
 • Inwentaryzowanie skatalogowanych zbiorów.
 • Opracowanie i udostępnianie kolekcji archiwalnych.
 • Typowanie zbiorów do digitalizacji.

[i] Encyklopedia wiedzy o książce, A. Birkenmajer (kom. Red.),  Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971, s. 2607.