DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA I MAGAZYNOWANIA ZBIORÓW


dr Anna Błaszczyk, kustosz - kierownik

Tel.: +48 77 401 6131

E-mail: blaszcza@uni.opole.pl

CZYTELNIA

E-mail: czytelnia@uni.opole.pl

mgr Anna Tomkowicz, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6137

E-mail: atomkowicz@uni.opole.pl

mgr Ewa Fiedorowicz, kustosz

Tel.: +48 77 401 6137

E-mail: fiedore@uni.opole.pl

mgr Krystyna Stefańska, kustosz

Tel.: +48 77 401 6137

E-mail: krystyna.stefanska@uni.opole.pl

mgr Karina Walkiewicz, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6137

E-mail: karina.walkiewicz@uni.opole.pl

WYPOŻYCZALNIA

E-mail:  wypozyczalnia@uni.opole.pl

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

E-mail:  wypmb@uni.opole.pl    Formularz zamówienia międzybibliotecznego

mgr Małgorzata Bastek, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6143

E-mail: mbastek@uni.opole.pl

mgr Aleksandra Wacławska, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6143

E-mail: akostyk@uni.opole.pl

MAGAZYN
mgr Łukasz Kołodziej, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6148

E-mail: lkolodziej@uni.opole.pl

mgr Marcin Pec, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6148

E-mail: mpec@uni.opole.pl

Alina Malawska, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6148

E-mail: alina.malawska@uni.opole.pl

 

Ewa Zajączkowska-Bratuś, magazynier

Tel.: +48 77 401 6148

E-mail: ewa.zajaczkowska-bratus@uni.opole.pl


Do podstawowych zadań Działu należy:

1. Gromadzenie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych oraz ich ochrona i dbałość o bezpieczeństwo według obowiązujących norm i zasad w obiektach i pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych.
2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych:
– na zewnątrz – w wypożyczalni – wypożyczanie zbiorów bibliotecznych odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej),
– na miejscu – w czytelni – udostępnianie prezencyjne,
– poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
3. Współpraca z innymi jednostkami bibliotecznymi w sprawie uzupełniania i aktualizowania zbiorów.
4. Kontrola, selekcja i przekazywanie zbiorów do oprawy.
5. Obsługa informacyjna czytelników w zakresie obsługi systemu informacyjno-wyszukiwawczego ALEPH (pomoc w posługiwaniu się katalogiem bibliotecznym).
6. Obsługa modułu udostępniania w komputerowym systemie bibliotecznym ALEPH. Tworzenie, aktualizacja i kontrola bazy czytelników w systemie.
7. Obsługa finansowa związana z pobieraniem opłat za usługi biblioteczne określone w cenniku, ich ewidencja i rozliczanie z jednostką administracji Uczelni.