Szanowni Czytelnicy, od 1.03.2021 r. do odwołania

 1. Wypożyczalnie będą czynne wg podanego harmonogramu otwarcia bibliotek.
 2.  Czytelnie będą dostępne tylko dla czytelników, którzy wcześniej dokonają telefonicznej rezerwacji miejsca na wybrany dzień i godzinę [Lista czytelń i numerów telefonów].
 3. Czytelnie będą dostępne w następujących godzinach [Czytelnie].

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Niektóre biblioteki specjalistyczne mogą być na jakiś czas zamknięte lub mieć ograniczone godziny otwarcia. Aktualne informacje o pracy bibliotek specjalistycznych znajdują się w zakładce [Biblioteki].
 2. W celu dostępu do podręczników akademickich i wybranych tytułów literatury naukowej zachęcamy naszych Czytelników do korzystania z Wirtualnej Czytelni Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Należności wobec Biblioteki można realizować poprzez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się w zakładce “Konto użytkownika”, w sekcji “Opłaty – nierozliczone”).
 4. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Czytelników, którzy chcą aktywować konto w Bibliotece UO i korzystać z zasobów elektronicznych, oferujemy możliwość zdalnego założenia konta.
 5. W celu aktywowania konta bibliotecznego w systemie biblioteczno-informacyjnym UO wystarczy wysłać e-mail na adres dowolnie wybranej [Biblioteki]. W przesłanej wiadomości należy podać: imię i nazwisko, kierunek studiów, numer legitymacji studenckiej oraz dołączyć skan wypełnionej
  i podpisanej [Deklaracji]. Oryginał deklaracji należy dostarczyć do Biblioteki przy okazji pierwszej w niej wizyty.

USŁUGI  INFORMACYJNE

 1. W czasie ograniczenia dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczymy pomoc
  i usługi w zakresie:
 • wyszukiwania informacji w katalogach i bazach naukowych dostępnych online,
 • wykonywania kopii cyfrowych fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki UO, wg zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • bieżącej rejestracji publikacji w Bazie Wiedzy UO,
 • opracowywania analiz bibliometrycznych.

2. Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

 

WAŻNE: W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, procedury dostępu do baz danych z domowych komputerów, jak też w przypadku innych problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 9.00 do 15.00, tel. 77 401 6145 lub e-mail: oin@uni.opole.pl