Z dniem 2 września został uruchomiony pilotażowy program publikowania otwartego w wybranych czasopismach Elsevier, pozwalający na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Ponadto umożliwia w latach 2019-2021 publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów ze zniżką odpowiednio 30%, 20% i 10%.

Podstawowe informacje dla autorów zamieszczono na stronie Bazy Wiedzy UO pod adresem http://bazawiedzy.uni.opole.pl/programy-otwartego-publikowania/ Natomiast wszystkie szczegóły programu znajdują się stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa

Ostatnia aktualizacja informacji 03.09.2019 r.