Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numeru nowego e-czasopisma skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów, wydanym przez WN PWN.

Czasopismo kontynuuje dobre praktyki oraz doświadczenie zebrane przez lata redagowania Niezbędnika Akademickiego PWN.

Zmiana nazwy wpisuje się w zmianę komunikacji z całym środowiskiem akademickim, dlatego poza zmianą nazwy czasopisma został powołany nowy profil facebook.com/PWNNauka.

PWN Nauka to czasopismo trzymające rękę na pulsie nauki i szkolnictwa wyższego.

Tematem pierwszego numeru jest prawo autorskie w świecie akademickim, której to kwestii poświęcone są dwa artykuły:

  • Piractwo własności intelektualnej w polskim środowisku akademickim i naukowym w czasie wdrażania Konstytucji dla Nauki – pisze ekspert z plagiat.pl Krzysztof Gutowski
  • Jak zgodnie z prawem cytować publikacje naukowe innych badaczy? – odpowiada mec. Maciej Tomaszewski

 Dodatkowo wywiady z prezes Fundacji Młodej Nauki – dr inż. Kingą Kurowską-Wilczyńską oraz Rzecznikiem Praw Doktoranta – Pawłem Sobotko. Kontynuujemy publikowanie fragmentu książek od PWN – tym razem – Cyfrowy warsztat humanisty. Pojawia się  nowy dział „Nie samą nauką…” żyje człowiek, w którym prezentujemy kalendarium letnich imprez NCK.

 Darmowe e-wydanie można pobrać zapisując się do listy subskrybentów na stronie: https://nauka.pwn.pl/

 Redakcja jest otwarta na nowych autorów. Kontakt: pwnnauka@pwn.pl.