SocINDEX with Full Text to najobszerniejsza abstraktowo-pełnotekstowa baza danych z zakresu badań socjologicznych. Zakresem tematycznym obejmuje socjologię oraz dziedziny pokrewne, w tym aborcję, kryminologię, prawo karne, demografię, studia etniczne, gender studies, małżeństwo i rodzinę, socjologię polityki, religię, socjologię miasta, socjologię wsi i rolnictwa, rozwój społeczny, psychologię społeczną, strukturę społecznę, pracę socjalną, antropologię społeczną, historię socjologii, badania socjologicznę, teorię socjologiczną, uzależnienia, przemoc i wiele innych. Zawiera informacje ze wszystkich poddyscyplin socjologii oraz ściśle powiązanych z nią dziedzin nauki. Rejestruje abstrakty oraz pełne teksty artykułów z czasopism, a także książek, monografii i materiałów konferencyjnych. Obejmuje ponad 2.100.000 rekordów.

Zasięg chronologiczny: od 1895 roku

Zasady korzystania z licencji