W imieniu wydawnictwa McGraw-Hill oraz firmy ABE-IPS zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online poświęconemu platformie AccessMedicine. Webinarium odbędzie się w środę 28 kwietnia, w godzinach 14:00 –15:00.  Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku angielskim. Poprowadzi je przedstawiciel wydawnictwa McGraw Hill – bibliotekarz Wesley Holloway. W ramach spotkania przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez słuchaczy.

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie funkcjonalność rozwiązań przeznaczonych dla wykładowców, studentów, klinicystów, stażystów oraz rezydentów. Poruszone zostaną następujące obszary:

  • Kluczowe podręczniki z różnych dziedzin medycyny
  • Narzędzia do zdalnego uczenia się, w tym integracja z LMS
  • Rzeczywiste scenariusze interakcji z pacjentami
  • Biblioteka multimedialna, w tym filmy proceduralne
  • Pytania i odpowiedzi służące do samooceny
  • Monografie leków
  • Zalety profilu osobistego MyAccess

W celu dołączenia do webinarium należy przejść do strony z transmisją spotkania (poprzez platformę Zoom).

Więcej informacji o bazie danych AccessMedicine.

Zachęcamy do uczestniczenia w szkoleniu!