Wyszukiwanie. Na karcie katalogowej znajdziemy podstawowe informacje: tytuł teczki (pole 4), zakres chronologiczny materiałów (pole 5), zawartość (pole 6), uwagi dodatkowe (pole 9). Chcąc skorzystać z wybranej teczki, musimy podać jej sygnaturę z pola 3.

Oznaczenia użyte w polu 6 (zawartość):

Ms – maszynopis

Rp – rękopis

Du – druk ulotny

Wp – wycinek prasowy

Fot – fotografia

DżS – dokument życia społecznego